Valikko

rss Nyheter

15.09.2017

Resultaten av skolhälsoenkäten 2017

Institutet för hälsa och välfärd lät göra en skolhälsoenkät under våren 2017 i låg- och högstadierna, gymnasierna samt yrkesläroanstalterna. Resultaten publicerades på evenemanget Hyvinvointiareena 14.9.2017. Särskilda rapporter kommer inte att göras upp för städerna, utan resultaten kan läsas i THL:s nya statistikdatabas (på finska).

Grankulla stad publicerar ett sammandrag av skolhälsoenkätens huvudsakliga resultat 2.10.2017. 

Kontaktpersoner:
  • Ulla Tikkanen, social- och hälsovårdsdirektör, tfn  050 355 3246, ulla.tikkanen@grankulla.fi
  • Heidi Backman, bildningsdirektör, tfn 050 566 8800, heidi.backman@grankulla.fi


Tillbaka till rubrikerna