Valikko

rss Nyheter

20.10.2017

Responsblankett för Villa Breda-projektet på stadens webbplats

En blankett för frågor och respons om servicecenterprojektet vid Villa Breda har lagts upp på stadens webbplats. Använd blanketten om du har frågor om Villa Breda-projektet, så får du svar per e-post.
Saneringen och utbyggnaden av Villa Breda ska stå klar vid årsskiftet, och verksamheten ska inledas i mars-april 2018. Den nya delen som byggs till omfattar en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg med 60 platser. En stor del av äldreomsorgen i Grankulla kommer att koncentreras till Villa Breda. I den sanerade byggnaden inrättas servicecenter, matservice, mottagningsrum, utrymmen för hobbyverksamhet och sammankomster, gymnastiksal samt hemtjänstens lokaler. Det kommer att finnas lokaler för olika användningsändamål och de kan också reserveras av föreningar.

Du kan följa med hur projektet framskrider på Villa Bredas Facebook-sida.

Kontaktpersoner:

Sociala ärenden:
Chef för servicecentret
Marianne Ekholm
tfn 050 301 7457

Aktiviteter:
Verksamhetsledare
Saila Helokallio
tfn 050 308 2452

Servicecenterprojektet:
Projektchef
Minna Koskinen
tfn 050 382 3855


Tillbaka till rubrikerna