Valikko

rss Nyheter

17.05.2016

Postlådor grupperas även i Grankulla


Posti har i samarbete med postmottagare och kommunerna placerat om postlådor på olika håll i landet. Nu fortsätter arbetet i Esbo och Grankulla, där man siktar på att placera cirka 22 000 postlådor i grupper med flera lådor under det här året. Posti har förhandlat med städerna Esbo och Grankulla om hur grupperingen ska ske. Arbetet med att placera om postlådor har börjat från Köklax.

De hushåll som berörs får ett kundmeddelande av Posti. I meddelandet berättar man om tidsschemat för flyttningen av postlådor, och kunderna får också veta när en representant för Posti åker runt på bostadsområdena och berättar om hur det hela går till i praktiken.

Enligt postlagen är det Posti som fastställer placeringen av postlådor. Placeringen sker enligt postlagen och Kommunikationsverkets föreskrift om placering av postlådor. I dessa bestämmelser förutsätts bland annat att man vid placeringen av lådorna beaktar underhållet och renhållningen av vägen samt trafik- och arbetssäkerheten.  

Ofta ändras avståndet till postlådan med bara några meter, samtidigt som utdelningsarbetet blir smidigare med färre stopp. Grupperingen påverkar bland annat utdelningsbilarnas bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Ett syfte med grupperingen av lådor är också att hålla utdelningskostnaderna under kontroll.

Avtal om närpostlåda
Kunden har också möjlighet att avtala om avgiftsbelagd utdelning (tjänsten Närpostlåda) så att posten mot en skälig avgift läggs i en låda som kunden placerat där hen själv vill ha den. Undantag från avgiften är rörelsehinder eller över 75 års ålder.  
Tjänsterna kan beställas på Postis kundservice per telefon 0200 71000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–16 eller på nätet: www.posti.fi.


Tillbaka till rubrikerna