Valikko

rss Nyheter

28.08.2017

Övertryckshallprojektets pålningsarbete inleds 31.8

Övertryckshallprojektet på Gamla Åbovägen invid ishallen har nu framskridit till den fas där det är aktuellt att påla den sista delen av grunden.

Allt som allt behövs det 37 stycken pålar i marken och det här arbetet inleds torsdagen 31.8.2017 kl 07.00. Arbetet förväntas pågå under tre vardagar mellan 07.00 – 16.00 och torde vara avslutat måndagen 4.9.2017. kl 16.00.

Grankulla IFK Fotboll rf/Styrelsen beklagar det störande ljud som det här arbetet kommer att förorsaka men hoppas på er förståelse för den här arbetsfasen. Mera information om arbetet kan fås från Räjähdyskonsultit Oy, tel: 09-4542610 eller från ansvarige byggmästaren Veikko Sarkkinen tel: 040-7702459Tillbaka till rubrikerna