Valikko

rss Nyheter

22.12.2016

Över 700 svar på invånarenkäten

Över 700 personer svarade på stadens invånarenkät som postades till tvåtusen utvalda och 16 år fyllda grankullabor i månadsskiftet oktober/november.

Många svar innehöll rikligt med respons och förslag. Svaren bearbetas som bäst och resultatet på enkätet kommer att publiceras i februari-mars, inför vårens kommunalval.

Med hjälp av svaren utvärderas stadens verksamhet och de används också för att göra upp stragegier då tjänster för kommande år planeras. Enkäten görs av Intervox Research Oy.


Tack till alla som svarade på enkäten. Denna vecka har de utlovade lotteripriserna, BioGrani biljetter, postats ut till dem som vann i utlottningen.
Tillbaka till rubrikerna