Valikko

rss Nyheter

23.11.2017

Nya Villa Breda står klart snart – kom med och planera!

Vi ordnar en workshop för kommuninvånare, organisationer, anställda och alla samarbetspartner för att få fram förslag på hur Villa Breda kan göras till stadens stolthet och Finlands bästa plats för seniorer. Verksamheten på Villa Breda börjar i april 2018.

Tid: måndagen 4.12.2017 kl. 13–16
Plats: Grankulla stadshus, fullmäktigesalen, adress Grankullavägen 10
Program:
 • 13.00–13.30    Välfärd, hälsa och funktionsförmåga! MD, docent i geriatri, forskningsprofessor Harriet Finne-Soveri
 • 13.30–13.50      Erfarenheter av god äldreomsorg – berättelser från Holland. Tekn. dr Leenamaija Otala
 •  Musik: Lauluavain,  MusT Ava Numminen 
 • 14–15.50 Servering och Learning Café. Cafét är en arbetsmetoden arbetsmetod för lärande och idékläckning.
  • Vilka är de fem viktigaste faktorer som gör Villa Breda till ett attraktivt servicecampus?
  • Hur aktivera invånare och andra till frivilligarbete?
  • Vad kunde frivilligarbetet gå ut på?
   Hur namnge de gemensamma utrymmena på Villa Breda, när den röda tråden i verksamheten består av musik och konst i olika former med respekt för Grankullas kulturtraditioner? • 15.50 Workshopen avslutas

Resultaten av Learning Café publiceras på Grankulla stads webbplats www.grankulla.fi.

Människor i alla åldrar är välkomna att delta.  
Anmäl dig så snabbt som möjligt, senast 1.12.2017: förnamn.efternamn@grankulla.fi
 • Saila Helokallio, tfn 050 3082 452
 • Marianne Ekholm, tfn 050 3017 457
 • Minna Koskinen, tfn 050 3823 855

Frågor och svar


Tillbaka till rubrikerna