Valikko

rss Nyheter

20.05.2016

Möte för hörande av de berörda: Enhetsskolan inom den grundläggande utbildningen 23.5.2016 kl. 18.30

Uppdaterad 19.5.2016

Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran ordnar tillsammans med stadsstyrelsen ett informationsmöte om enhetsskolan inom den grundläggande utbildningen. Mötet är öppet för alla och ger också möjlighet till hörande av de berörda. Mötet hålls 23.5.2016 kl. 18.30–20.30 i Kasavuoren koulukeskus.
 
Ledamöterna i stadsstyrelsen och finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran, stadsdirektören, bildningsdirektören, undervisningschefen och skolornas rektorer är närvarande på mötet.

Mötet hålls i huvudsak på finska, men man kan också ställa frågor på svenska.

Vid mötet presenteras begreppet enhetsskola på ett allmänt plan och sedan får vi ta del av utredningen som gäller enhetsskola i Grankulla. Vi sätter oss in i de olika alternativen i utredningen med hjälp av metoden learning café.

Utredningen om enhetsskola i den grundläggande utbildningen finns att läsa här (enbart på finska): Yhtenäiskouluraportti ja tilaohjelmaselvitys

Vid mötet presenteras alla de olika alternativen för införande av enhetsskola inom den grundläggande utbildningen som har utretts på begäran av stadsstyrelsen. Alternativ B (+C) och D omfattar byte av skolfastigheter. Alternativen är följande:

A-1 
  
Nuläget – Den nuvarande verksamheten fortsätter i Kasavuori: gymnasiet 400 studerande, högstadiet med nuvarande elevantal. Lågstadiet i fastigheten i Mäntymäki.

A-2
   
Verksamheten fortsätter i Kasavuori enligt samma principer som nu: gymnasiet ökas till 500 studerande, högstadiet med nuvarande elevantal. Lågstadiet i fastigheten i Mäntymäki.

A-3
   
Verksamheten fortsätter i Kasavuori enligt samma principer som nu: gymnasiet 450 studerande, högstadiet 285 elever. Lågstadiet i fastigheten i Mäntymäki.

A-4 
  
Verksamheten fortsätter i Kasavuori enligt samma principer som nu: gymnasiet 500 studerande, högstadiet 230 elever. Lågstadiet i fastigheten i Mäntymäki.

B(+C)
   
En enhetsskola för den grundläggande utbildningen placeras i Kasavuori (B), medan gymnasiet, med 500 studerande, placeras i Mäntymäki (C).

D   
En enhetsskola för den grundläggande utbildningen placeras i Mäntymäki och gymnasiet placeras i Kasavuori.


Tillbaka till rubrikerna