Valikko

rss Nyheter

17.10.2016

Minderåriga flyktingar får ett hem i Grankulla

Grankulla stad har beslutat att ta emot minderåriga asylsökande. Ungdomarna kommer att flytta in i ett hemliknande gruppfamiljehem redan i höst. För hemmets verksamhet svarar Diakonissanstalten i Helsingfors.

Gruppfamiljehemmet är avsett att tjäna som bostad för minderåringa flyktingungdomar som kommit till Finland utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd. Ungdomarna bor i regel i gruppfamiljehemmet tills de fyller 18 år. Det kommer att bo 9 barn eller ungdomar i det grupphem som inrättas i Grankulla.
Gruppfamiljehemmet erbjuder en trygg, hemlik miljö och stöder de ungas integrering i det finländska samhället. De unga vägleds i grupphemmet i sitt växande mot ett självständigt liv. Hemmets vardag kretsar kring skolgång och olika fritidsintressen.

- Det är verkligt fint att Grankulla går i täten när det gäller att erbjuda ett hem åt ungdomar som fått uppehållstillstånd, och vi är förstås mycket glada över att få organisera den här servicen, säger direktör Tuija Åstedt från Diakonissanstalten i Helsingfors.

Diakonissanstalten med sin långa erfarenhet besitter gediget kunnande i arbetet med flyktingar. Utbildningen av invandrare och den integrationsfrämjande verksamheten började redan för 20 år sedan.

Tillbaka till rubrikerna