Valikko

rss Nyheter

13.12.2016

Kriterierna för val av invånare till Villa Viola har fastställts

Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt ansökningsförfarandet och kriterierna för val av invånare till de handikappanpassade hyresbostäderna som byggs vid Brandkårsgränden.

Invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Bostäderna ligger nära servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla. Medelhyran för bostäderna är 18,00 euro/m²/mån.

Ansökningstiden kommer att inledas uppskattningsvis 1.2.2017. Information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras både i KaunisGrani och på stadens webbplats.


Tillbaka till rubrikerna