Valikko

rss Nyheter

07.03.2017

Invånarenäktsvaren ger ett rätt gott vitsord för stadens verksamhet

Den omfattande invånarenkäten som gjordes i slutet av förra året presenterades på tisdagskvällen i Nya Paviljongen för fullmäktige och invånarna. Allmänt taget verkar invånarna vara nöjda med sin stad och dess verksamhet.

Enkätsvaren ger riktlinjer för kommande planering av verksamheterna. Svaren berättar också hur nöjda Grankullaborna är med staden och servicen samt hur viktiga de olika frågorna upplevs vara. Resultaten visar också hur olika invånargrupper, t.ex. finsk-/svenskspråkiga, löntagare, pensionärer och barnfamiljer, ser på staden och verksamheten. Många svar flankerades av många kommentarer.

Läs enkätsvaren ur denna presentation:
Grankullas invånarenkät 2016 - presentation (pptx) (6.5 MB) (på finska)

Enkätblanketten med frågorna:

Grankulla Invånarenkät 2016 (pdf) (725.9 KB)

Invånarenkäten sändes ut till tvåtusen grankullabor från 16 år uppåt. Sammanlagt 700 svar lämnades in . Avsikten var att få reda på invånarnas åsikter om stadens tjänster, verksamhet och framtidsutsikter inför den nya fullmäktigeperioden.Tillbaka till rubrikerna