rss Nyheter

08.01.2019

Inskrivning av elever 29.1

INSKRIVNING AV ELEVER

Inskrivning av de elever som på hösten 2019 börjar sin skolgång i åk 1 sker tisdagen den 29 januari kl. 8-10 och kl. 17-19 i Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23.

Fullgörande av läroplikten inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sju år. Alla barn födda 2012 ska anmälas, även om de söker till en skola i en annan kommun eller till en skola med intensifierad undervisning. Ansökan om skolgång i en annan kommun eller i en skola med intensifierad undervisning riktas till undervisningschefen.

Närmare upplysningar ger rektor Catharina Sunesdotter vid Granhultsskolan, tfn 050-414830

Grundutbildning och gymnasierTillbaka till rubrikerna