Valikko

rss Nyheter

05.06.2015

Idétävling för stadshusets tomt

Grundreparationen av stadshuset har varit aktuell en längre tid och skjutits upp flera gånger bl.a. av anslagsskäl.

Nu har stadsstyrelsen vid sitt möte den 27. maj beslutat att ordna en planeringstävling i samarbete med SAFA för  stadshusets och Junghansgrändens tomter. Genom att detaljplanera området på nyt skulle det vara möjligt att förverkliga ca 150 nya bostäder, samt affärs-, kontor- och serviceutrymmen, inklusive de utrymmen stadens behöver. Förändingen skulle inverka också på servicenivån och lönsamheten i centrum och ha betydelse för livskraften i Grankulla.

Även grundreparationen av det nuvarande stadshuset ingår som ett alternativ i tävlingen. 

För beredandet av tävlingsprogrammet tillsattes en ledningsgrupp med Veronica Rehn-Kivi (ordf), Lauri Ant-Wuorinen, Tuomas Rajajärvi, Torsten Widén, Marianna Harju ja Gun Söderlund.

Läs stadsstyrelsens beslutsprotokoll 27.5.2015 här > (ärende 131)

Tillbaka till rubrikerna