Valikko

rss Nyheter

28.05.2015

Huvudstadsregionens servicekarta förnyades

Huvudstadsregionens servicekarta – http://servicekarta.hel.fi – uppger vilka offentliga tjänster som erbjuds i Helsingfors och i huvudstadsregionen och hur de kan nås. Den nya versionen av kartan är tydligare än tidigare och den fungerar också med mobiltelefon.

På kartan finns uppgifter om fler än 12 660 verksamhetsställen i hela huvudstadsregionen. Informationen om verksamhetsställena omfattar kontaktuppgifter, trafikförbindelser, tillgänglighetsinformation och evenemangsuppgifter. Genom att klicka på adressen på kartunderlaget får användaren veta till vilken stadsdel eller till vilket serviceområde verksamhetsstället hör och vilka andra tjänster som finns in omgivningen.

Skräddarsy din egen karta

Användaren kan välja mellan att färdas till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. Färdvägen syns på kartan, och på den visas också de pågående gatuarbetena. Det är också möjligt att få anvisningar om den valda färdvägen i ord, och kartan kan bytas till en guidekarta eller en flygbild.

Tillgänglighet och nåbarhet

En version med hög kontrast har tagits fram för svagsynta personer. Kartan kan också användas med terminalutrustning för synskadade.
 Användaren kan välja ett tillgänglighetsperspektiv på kartan. Den som har med sig barnvagn, använder rullator eller rullstol eller har nedsatt syn eller hörsel kan ange detta och få fram eventuella brister i tillgängligheten på färdvägen eller verksamhetsstället. Användaren får på förhand veta hurdan väg det är till ingången, om det är fråga om en tillgänglig ingång, hurdan hiss eller toalett som erbjuds och om belysningen och skyltarna är i skick.

Öppen interaktion, öppna gränssnitt

Servicekartans nya användargränssnitt har utvecklats öppet på webben och det har förbättrats utifrån den respons som kommit in. Användargränssnittet grundar sig på öppen källkod och utnyttjar stadens öppna datakällor.

Kartunderlaget består av OpenStreetMap. Det är fråga om ett världsomspännande öppet samarbetsprojekt, inom vilket vanliga människor kan skapa öppen karta. Städerna i huvudstadsregionen har under de senaste åren öppnat stora mängder datamaterial i form av öppna data för applikationsutvecklare och andra utnyttjare och till kartorna i OpenStreetMap har hämtats till exempel uppgifter om huvudstadsregionens byggnader.

Servicekartans uppgifter är tillgängliga för alla användare genom ett öppet gränssnitt, där det gjordes 4,6 miljoner sökningar år 2014. Gränssnittet används av Helsingfors, Esbo och Vanda städer och flera andra webbplatser.
 Via kartan är det möjligt att ge respons om Helsingfors stads tjänster och läsa respons som andra har gett.

Helsingfors servicekarta öppnades år 2008 och den utvidgades att omfatta hela huvudstadsregionen år 2011. År 2014 hade servicekartan 5,3 miljoner besökare och på kartan gjordes 6,9 miljoner sökningar


Tillbaka till rubrikerna