Valikko

rss Nyheter

28.11.2016

Hemrehabilitering, rehabilitering i vardagen

Vid sidan av rehabilitering som ges på institution och öppen rehabilitering har man utvecklat en form av hemrehabilitering som ger möjlighet att förbättra seniorers funktionsförmåga. Med hjälp av rehabiliteringen underlättar man de äldres möjligheter att bland annat efter hemkomst från sjukhus återfå sina egna resurser och sin funktionsförmåga så att de kan klara av vardagen i det egna hemmet utan problem. Målet är ett de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt.
Hemvården i Grankulla vill tillsammans med andra sakkunniga/yrkesmänniskor realisera denna idé och verksamhetsmodell för att möjligheterna att bo hemma ska förbättras ytterligare.

Läs mer om hemrehabiliteringen här >

Tillbaka till rubrikerna