Valikko

rss Nyheter

06.04.2016

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla bereder ett förslag till separat lösning

Regeringen har 5.4.2016 kommit överens om de fortsatta riktlinjerna för reformeringen av social- och hälsovården samt regionförvaltningsreformen.

I riktlinjerna ingår en separat lösning för huvudstadsregionen. Enligt den bildar huvudstadsregionen en befolkningskoncentration som till sina förhållanden och behov avviker från resten av landet. Om städerna i huvudstadsregionen kommer med ett gemensamt förslag för att beakta dessa särdrag, är regeringen beredd att överväga en separat lösning för huvudstadsregionen, som tas in i lagen.

Huvudstadsregionens kommuner, dvs. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla börjar utifrån linjedragningen bereda ett gemensamt förslag, som innefattar gemensam social- och hälsovård samt förnyandet av regionförvaltningen.

Stadsdirektörerna i huvudstadsregionen sammanstrålar följande gång torsdagen 7.4.2016 för att komma överens om den fortsatta beredningen.


Närmare information
  • Stadsdirektör Jussi Pajunen, Helsingfors stad, tfn 050 310 4664
  • Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo stad, tfn 046 877 3953
  • Stadsdirektör Kari Nenonen, Vanda stad, tfn 050 62316
  • Stadsdirektör Christoffer Masar, Grankulla stad, tfn 050 411 0163

Tillbaka till rubrikerna