Valikko

rss Nyheter

13.12.2016

Hälsocentralens återuppringningstjänst förnyas

Via återuppringningstjänsten kontaktas Grankullas hälsocentral både i brådskande och mindre brådskande ärenden. Som ett alternativ till återuppringningstjänsten eller om det uppstår telefonkö är det också lätt rakt ta sig till hälsocentralen.

Återuppringningssystemets tekniska lösningar utvecklas som bäst i kundvänligare riktning. Snart är det möjligt för den skötare som ringer upp klienten att se vilket språk klienten valt. Då kan betjäning på klientens modersmål lättare erbjudas. Den nya tjänsten styr också samtalen i brådskande fall snabbare till bedömningen av vårdbehovet. Icke-brådskande fall styrs till ett skilt servicenummer.

Nästa år är det meningen att utvidga e-tjänsterna, bl.a. tidsbeställning och kontaktbegäran. Som bäst pågår arbetet med att fastställa fokusområden och innehåll för e-tjänsterna


Tillbaka till rubrikerna