Valikko

rss Nyheter

16.11.2016

Gruppfamiljehemmet kan inleda sin verksamhet

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat åtta Grankullabors besvär över byggnadsnämndens i Grankulla stad beslut att bevilja Diakonissanstalten tillstånd att inleda verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet för flyktingbarn vid Yrjö Liipolas väg. Det går inte att besvära sig över detta beslut.

Förvaltningsdomstolen fattar senare separat beslut om besvären över bygglovsbeslutet.

Läs närmare om saken i lokaltidningen Kaunis Granis nättidning >

Tillbaka till rubrikerna