rss Nyheter

15.05.2018

Grankullas fullmäktige beslöt enhälligt att landskaps- och vårdreformen inte skall godkännas i föreslagen form

Huvustadsregionens fyra stadsfullmäktige sammaträdde till ett gemensamt diskussionsmöte i Vanda tisdagen 15.5. 


Där behandlades ett utlåtande som beretts i samråd. Utlåtandet säger att landskaps- och vårdreformen har många skadliga effekter på de växande städernas ekonomi, tjänster och investeringsförmåga, och den beaktar inte huvudstadsregionens särdrag. Stadsfullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla konstaterar som sitt gemensamma utlåtande att den landskaps- och vårdreform som är under behandling i riksdagen inte i tillräcklig grad fullföljer de mål som satts upp för den och att förslagshelheten inte bör godkännas i föreslagen form.


Alla fullmäktige godkände utlåtandet i samma form, i Esbo med rösterna 49-24, i Vanda med rösterna 48-16 och i Helsingfors med rösterna 79-3. I Grankullas fullmäktige var beslutet enhälligt. 

Utlåtandet sänds nu vidare till riksdagen.Tillbaka till rubrikerna