Valikko

rss Nyheter

25.04.2018

Grankulla undertecknade avtal om kolneutralitet

I Grankullas nya strategi ingår som ett av målen att Grankulla ska vara kolneutralt år 2035. På tisdagen anslöt sig staden tillsammans med Nylands förbund och en skara nyländska kommuner till ett ambitiöst energi- och klimatavtal.

Målet med stadsdirektörernas energi- och klimatavtal (Covenant of Mayors for Climate & Energy) är att påskynda landskapets och kommunernas konkreta klimatåtgärder. Nylands största städer Helsingfors, Esbo och Vanda har redan tidigare skrivit under avtalet.

I Finland har endast 12 kommuner anslutit sig till avtalet. På tisdagen anslöt sig Grankulla, Kyrkslätt, Lovisa och Vichtis. Avtalen ska ännu bekräftas av kommunernas styrelser och fullmäktige.

Kolneutralitet innebär att man endast producerar den mängd koldioxidutsläpp som man klarar av att binda. De viktigaste metoderna för att nå målet är organisationernas egna åtgärder för att bli mer energieffektiva och investeringar för att minska utsläppen.

Läs hela nyheten här


Tillbaka till rubrikerna