Valikko

rss Nyheter

04.12.2015

Grankulla stads inköpsfakturor blir offentliga

Informationen om stadens inköpsfakturor för år 2014 har nu offentliggjorts. Materialet innehåller Grankulla stads inköp av tjänster, material, varor och tillbehör, betalda hyror, övriga kostnader och anskaffning av anläggningstillgångar under året ifråga. Denna information täcker över hälften av stadens årliga utgifter. Resten är huvudsakligen personalutgifter.

Informationen har tagits ut i form av fakturarader ur det elektroniska systemet för hantering av inköpsfakturor. Materialet har kompletterats med uppgifter om organisationens sektor, resultatområde, och resultatenhet.  Enskilda fakturarader uppges i regel  utan mervärdesskatt.  

Materialet har indelats i kategorier för att göra den lättare att använda. Med hjälp av kategoriindelningen kan inköpshändelserna granskas t.ex. enligt sektor, leverantör eller konto.
Genom att använda olika filter kan inköpens utfall jämföras enligt olika kriterier.
Privatpersoners penningtransaktioner eller understöd ingår inte i materialet. Materialet uppdateras årligen efter att bokslutet har färdigställts.

Materialet finns både på stadens egen webbplats och på huvudstadsregionens gemensamma webbplats för tjänsten Helsinki region infoshare.

Tillbaka till rubrikerna