Valikko

rss Nyheter

15.03.2016

Grankulla firar sin 110-årsdag idag!

Grani 110 vuotta - årGrankulla stads historia inleds år 1906, närmare bestämt 15.3.1906.

Då bildades ett aktiebolag med uppgift att sälja villatomter. Mönstret känns igen från sekelskiftets villaförstäder bl.a. i Stockholm där Grankullas vänort Danderyd uppstod på samma sätt. Barrskog och tallmoar sågs som en hälsosam omgivning att bo i.

Detta kunde Grankulla erbjuda samt en direkt tågförbindelse till huvudstaden Helsingfors. Kustbanan hade öppnats år 1903. Redan år 1907 fanns en skola på orten. Även detta bidrog till den stora inflyttningen. Skolan växte snabbt och idag går ca 2000 elever från Grankulla och Esbo i de svenska och finska skolorna.

År 1920 blev villasamhället köping. Invånarantalet var då 1346, med en svenskspråkig majoritet (70 %). Sitt finskspråkiga namn Kauniainen erhöll köpingen 1949.

År 1972 blev Grankulla stad. Invånarantalet hade ökat till 6462 och följande år fick staden finskspråkig majoritet. Idag bor närmare 9400 personer staden, varav 59 % är finskspråkiga, 36 % svenskspråkiga och ca 5 % med något annat modersmål.

Grankulla stad firar de 110 åren med att flagga i alla stadens enheter. Firandet av de 110 åren kommer att synas bl.a. på Granidagen 19.5 och på hösten en folkfest i Nya Paviljongen inför Grankulla musikfest.


Tillbaka till rubrikerna