Valikko

rss Nyheter

15.03.2016

Grankulla bibehåller rätten till subjektiv dagvård

Fullmäktige beslöt 14.3 att Grankulla inte i nuläget tillämpar den punkt i lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8.2016 och begränsar rätten till småbarnspedagogik på heltid. 

Inom stadens dagvård har man räknat ut att det just inte skulle medföra inbesparingar att begränsa denna rätt.

En fullmäktigemotion om att bevara den subjektiva rätten till dagvård hade lämnats in i november.

Läs fullmäktigebehandlingen här > (ärende 8)

Tillbaka till rubrikerna