Valikko

rss Nyheter

13.03.2018

Grani-strategin godkänd i fullmäktige

Grankullas fullmäktige godkände n ny strategi för de kommande åren. I strategin bedöms nuläget i staden samt framtida förändringar och deras inverkan på stadens uppgifter och  verksamhet  och hur de utvärderas.


Den nya strategin innehåller följande värderingar: "Grani är aktivt, levnadsglatt och samarbetsinriktat." Strategin omfattar fem teman, som är Med fokus på invånarna, En livskraftig stad, En grön, fotgängarvänlig stad, En lärvänlig stad, samt Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla. Varje tema har 2-5 mål med mer specifika underordnade mål.

I strategiarbetet har man använt resultaten av den omfattande invånarenkäten år 2016 och flyttenkäten som gjordes sommaren 2017. Stadens välfärdsberättelse 2017-2020 har också legat som grund för arbetet. I processen som tagit ca ett år har såväl förtroendevalda som personal involverats.

Strategin förankras nu inom sektorerna och i varje resultatenhet. Årliga kvantifierbara mål ställs upp i samband med att budgeten för året utarbetas. Utvärderingen av strategins utfall görs i samband med delårsrapporterna och boksluten

Grankulla stads strategi 2018 - 2022 (pptx) (2.1 MB)

Tillbaka till rubrikerna