Valikko

rss Nyheter

17.11.2015

Fullmäktige godkände budgeten för år 2016

De kommande åren präglas av stora investeringar i Grankulla. Under åren 2016-2020 investerar staden hela 64 miljoner euro i olika projekt. Det största byggprojektet är servicecentret Villa Bredas utvidgande åren 2016-2017 (15 miljoner euro). Övriga stora projekt är Kasavuoren koulukeskus sanering åren 2015 – 2017 (3,9 miljoner euro), simhallens planering och sanering åren 2016 – 2018 (4,5 miljoner euro) och infrastrukturen i centrum åren 2016-2018 (2,8 miljoner euro).
År 2016 beräknas investeringarna uppgå till hela 17 miljoner euro. En del av investeringarna finansieras med lån de kommande åren. Finansieringskalkylen visar att staden i slutet av år 2018 har 21 miljoner i lån.

Budgetens verksamhetsutgifter uppgår till ca 72 miljoner euro, vilket ungefär ligger på samma nivå som prognosen för årets utgifter landar på.  Staden strävar att dämpa utgiftstillväxten eftersom skatteinkomsterna ökar väldigt måttligt och eftersom statens sparåtgärder skär i kommunernas statsandelar, vilket drabbar Grankulla i hög grad.

År 2016 ger staden exceptionellt stora markförsäljningsinkomster då bostadstomterna invid Björkgård station säljs.  Dessa beräknas inbringa ca 9 miljoner euro vilket gör att resultat för staden uppvisar ett överskott på 3,1 miljoner euro.

Fullmäktige lade till ett anslag i budgeten för att säkra tryggheten i stadens centrum. Därtill gjordes flera motioner vilka fullmäktige kan ta ställning till efter att de beretts i organisationen.
 
Skatterna oförändrade
Budgetförslaget bygger fortfarande på en inkomstskatteprocent på 16,5%. Samtliga skatteinkomster ger staden ca 61 miljoner euro i kassan.  Också fastighetsskatten beslöt fullmäktige hålla oförändrad, dvs. den allmänna fastighetsskattesatsen 0,8 procent, skatten för byggnader som används för stadigvarande boende 0,37 procent och för obebyggda byggplatser  2,3 procent. Fastighetsskatten inbringar ca 3,8 miljoner euro i stadskassan.

Nyckeltal:
avainluvut valtuusto sve

Budgetboken >
Budgetbehandlingen i fullmäktige > (16.11.2015 ärenden 5,6,7)


Tillbaka till rubrikerna