Valikko

rss Nyheter

13.05.2016

Förslag om mottagning av flyktingar

NTM-centralen i Nyland har föreslagit att kommunerna förbinder sig att ta emot asylsökande som har fått uppehållstillstånd.

Enligt NTM-centralens förslag skulle Grankullas andel vara 12 personer år 2016.  Enligt ett beslut av stadsfullmäktige 2013 har Grankulla redan tidigare förbundit sig att ta emot 10 kvotflyktingar

Stadsstyrelsen förseslår nu för fullmäktige att Grankulla stad förbinder sig till att ge en kommunplats för de asylsökande med uppehållstillstånd som NTM-centralen anvisar.  Ärendet behandlas i fullmäktige 13.6.

Beredningen och stadsstyrelsens förslag kan läsas här > (Stadsstyrelsens protokoll 27.04.2016, paragraf 72)

Tillbaka till rubrikerna