Valikko

rss Nyheter

20.10.2016

Förslag att höja skatteprocenten till 17 procent

Uppdaterad 1.11.2016
Stadsstyrelsen föreslår att kommunalskatteprocenten i Grankulla höjs med 0,5 procentenheter, så att den skulle bli 17,0 procent från och med årsskiftet. Stadsstyrelsen röstade om förslaget som framfördes av SFP:s grupp i samband med styrelsens budgetmöte. Rösterna föll fyra mot två. Emot röstade Samlingspartiets styrelseledamöter.

I budgeten för 2017 sjunker kommunalskatteintäkterna, utan den föreslagna höjningen. Det beror bl.a. på ändringarna i personbeskattningen med bl.a. ökade skatteavdrag som följer av konkurrenskraftsavtalet. Därtill kommer statsandelarna att vara negativa för staden nästa år. Också fastighetsskatterna kommer att höjas till följd av statliga beslut.

Stadens verksamhetsbidrag är ca 60,2 miljoner euro då markförsäljningsinkomsterna inte räknas med. En höjning av inkomstskatteprocenten med 0,5 procentenheter ger ca 1,6 miljoner euro mer i skatteinkomster, vilket ger ett årsbidrag på 5,9 miljoner euro då inkomsterna från markförsäljning räknas med. Utan dessa blir siffran 0,1 miljoner euro.

Investeringsutgifterna är höga då man betraktar stadens storlek. År 2017 beräknas investeringarna ha en omfattning på 15 miljoner euro. Det största projektet är utbyggnaden av Villa Breda, där man räknar med en investering på 9 miljoner euro nästa år. Andra stora investeringsprojekt är Mäntymäken koulu (1,1 miljoner euro åren 2015–2018), Svenska skolcentrum (1,8 miljoner euro åren 2015–2017) och infrastrukturen i centrum (2,8 miljoner euro åren 2016–2018)

En del av investeringarna finansieras med lån. Enligt finansieringskalkylen kommer stadens lånestock att i slutet av nästa år vara 9,5 miljoner euro och 17,5 miljoner euro i slutet av år 2019.

Budgetförslaget kan läsas på http://www.kauniainen.fi/files/10981/TA2017.pdf
I det görs ännu preciseringar och de ändringar stadsstyrelsens beslut kräver.

Fullmäktige behandlar budgeten och skattesatserna 14.11.

Beredningen föredragning/protokoll (Kaupunginhallitus 19.10.2016 ärenden 7, 8 ja 9)
(på finska)

Nyckeltal:
nyckeltal 2017

Tillbaka till rubrikerna