Valikko

rss Nyheter

20.07.2017

Flytt av jordmassor till slalombacken inleds måndagen 24 juli

Byggandet av kupla-hallen har inletts och nästa fas i arbetet är att flytta överskottsjord till nedre delen av slalombacken. Det här arbetet inleds måndagen 24 juli och förväntas pågå i cirka två veckor. Grankulla IFK Fotboll rf beklagar de oangelägenheter som det här kan medföra. Frågor om det här arbetsskedet kan riktas till ansvarige arbetsledare Veikko Sarkkinen tel 040-7702 459.


Tillbaka till rubrikerna