Valikko

rss Nyheter

15.04.2015

Felparkeringsavgiften i Grankulla stiger till 60 euro den 15 maj

Det blir dyrare att parkera fel i Grankulla och sex andra kommuner i landet från medlet av maj. Då stiger felparkeringsavgiften i Grankulla till samma nivå som i Esbo.

Fullmäktige föreslog i mars 2014 för inrikesministeriet att felparkeringsavgiften skulle höjas från 25 till 60 euro. Förslaget motiveras bland annat med att parkeringsövervakningen blir effektivare. Också polisen har stött förhöjningen, som gör att alla som rör sig i dessa områden behandlas lika oberoende av kommungränserna.

I Grankulla sköts parkeringsövervakningen av polisen.

Tillbaka till rubrikerna