Valikko

rss Nyheter

14.08.2015

Färdigställandet av Grankulla centrum går framåt

Grankulla stad har förhandlat med NCC Rakennus Oy som äger tomten med kontorshuset i centrum av Grankulla, i syfte att äntligen färdigställa den sista obebyggda tomten i stadens centrum i enlighet med utvecklingsplanen för centrum. Samtidigt har staden också förhandlat med VVT Kiinteistösijoitus Oy, som äger Köpcentrum Grani, om de praktiska lösningarna kring rätten att bygga affärslokaler i området. Samhällstekniska nämnden och stadsstyrelsen, som under våren har följt med beredningen av ärendet och gett anvisningar om saken, fattar nästa vecka beslut om godkännandet av föravtalen som gjorts upp för projektet. 

Närmare information finns i föredragningslistorna som läggs ut på stadens webbplats fredagen 14.8.2015.

Utgångspunkten för förhandlingarna har varit att uppnå det främsta målet i detaljplanen för området: ett livskraftigt centrum med bostäder, tjänster och ett trivsamt torg. Den lösning som föreslås förutsätter undantag från detaljplanen i och med att boendet skiljs åt från byggandet av affärslokaler, som å sin sida integreras i Köpcentrum Grani. På detta sätt stärker man de kommersiella tjänsternas verksamhetsförutsättningar och attraktion medan Grankulla centrums struktur bevaras. Staden håller ett allmänt informationsmöte om ärendet i samband med hörandet som ansluter till undantagsbeslutet.
Planeringen av området fortsätter genast om projektet beviljas det undantagsbeslut som förutsätts. Byggarbetet kunde inledas våren 2016 om efterfrågan på bostäder i Grankulla är fortsatt stark och tillståndsprocesserna och planeringen har medvind.

Mer information:
  • Grankulla stad: stadsdirektör Torsten Widén (050 585 8703) och direktören för samhällstekniken Marianna Harju (050 304 1234)
  • NCC: Chefen för enheten för boende Jyri Raunio (050 584 1659)
  • VVT Kiinteistösijoitus: verkställande direktör Jukka Lehtola (040 549 5104)

Ärendets beredning i stadens förtroendeorgan:
Samhällstekniska nämnden 18.8.2015
Stadsstyrelsen 19.8.2015

Tillbaka till rubrikerna