Valikko

rss Nyheter

01.03.2017

Erkännanden för insatser inom missbruksförebyggande arbete utdelade

Pris delas ut till experter inom det missbruksförebyggande arbetet i huvudstadsregionen. Priset "Taitajat 2016" delas i år ut för femte gången. Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla har valt ut en mottagare var. Kommunerna vill genom detta erkännande lyfta fram effektiva insatser inom det missbruksföre-byggande arbetet. Vinnarna ger en tydlig bild av vilket brett fält det är fråga om: arbete består av påverkan och samarbete mellan flera olika aktörer i barns och ungdomars livsmiljö.


leikkattu kaikki palkinnonsaajat
Gruppbild med alla pristagare - klicka större

I Grankulla
samarbetar olika yrkesgrupper och sektorer för ändamålet. Priset går till de anställda inom småbarnsfostran, rådgivningen, familjerådgivningen och familjearbetet samt de lärare och skolkuratorer som har arbetat med utveckling och utbildning i anslutning till metoden Föra barnen på tal.
Metoden har utvecklats av Institutet för hälsa och välfärd och Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Stadens anställda har inom sina respektive arbetsfält bidragit till att förankra metoden som en bestående verksamhetsmodell i Grankulla med målet att varje förälder ska får stöd i sin föräldraroll och information om faktorer som skyddar barnet

kunniakirjaI Helsingfors går priset till poliserna inom Helsingforspolisens förebyggande arbete, Klaari Helsingfors. Poliserna deltar i olika evenemang och nätverkoch blir genom sin närvaro blir bekanta för folk viket gynnar samarbetet mellan alla parter.  Polisen informerar föräldrar aktivt om  missbruksförebyggande insatser i hemmet och står alltid vid behov till tjänst med expertis och information. Polisen upplevs som en pålitlig samarbetspartner vars expertis allmänt uppskattas inom de olika områdena i Helsingfors.

I Vanda gavs priset för missbruksförebyggande arbete 2016 till kuratorerna inom socialtjänster inom skolorna. Kuratorerna har med sitt arbete bidragit till lättillgängliga möten med ungdomarna och till alkohol- och drogfrihet. De har utvecklat innovativa metoder med kuratorer i sociala medier, uppsökande arbete och ”sportkompis” -tjänsten. Kuratorena nås lätt via social medier.

I Esbo gick priset till Martti Marila, ledande socialarbetare inom stadens mental- och missbruksvård, som förtjänstfullt har utvecklat den missbruksförebyggande Pakka-verksamheten i Esbo. Han har ansvarat bl.a. för att grunda en arbetsgrupp för lokala åtgärder med regelbundna test för åldergränserna vid försäljning Marila har på många olika sätt bidragit till ökat samarbete mellan de olika aktörerna inom det missbruksförebyggande arbetet i regionen.


Tillbaka till rubrikerna