Valikko

rss Nyheter

17.08.2015

Epic system Corporation blir systemleverantör för Apotti

Projektet Apotti för patientdatasystemet framskrider. Projektet är gemensamt för huvudstadsregionens kommuner och HNS. Projektets styrgrupp har lagt fram ett förslag till beslut  om valet av systemleverantör, som är Epic system Corporation. I nästa skede behandlas förslaget av upphandlingsringens medlemmar, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, HNS och KL Kuntahankinnat Oy, vilka beslutar om upphandlingen under början av hösten

I det sista skedet av upphandlingsförfarandet återstod leverantörerna CGI Finland Oy och Epic system Corporation. Projektets styrgrupp föreslår att Epic system väljs till partner. Förslaget till beslut är baserat på poängsättning utgående från priset och lösningarnas kvalitativa egenskaper. Kvalitativa egenskaper är lösningens användbarhet, funktionalitet, omfattning, öppenhet och underhållsbarhet samt offertgivarens förmåga för ibruktagning. Vid valet hade kvalitetskriterierna vikten 60 procent och referenspriset 40 procent.

Det framlagda förslaget till beslut gäller systemleverantören. Drifttjänsterna som behövs för systemets användning (till exempel datahallstjänster) konkurrensutsätts på hösten. ”Det är fint att saken framskrider. Befolkningen i kommunerna i HNS-området utgör nästan en tredjedel av Finlands befolkning, det är således fråga om ett betydande projekt. Efter beslutsomgången börjar vi förbereda implementeringen tillsammans med den valda partnern. Det är vårt mål att systemet fås i omfattande drift under åren 2017–2019”, berättar projektdirektör Hannu Välimäki.

Apotti förbättrar tjänsterna inom social- och hälsovården
Projektet Apotti fick sin början genom behovet att förbättra och effektivisera tjänsterna inom social- och hälsovården. Det nya klient- och patientdatasystemet kommer att ersätta de otaliga och delvis föråldrade datasystem som kommunerna och HNS använder idag, och som är besvärliga och tidskrävande att använda och underhålla.

”I fortsättningen har man i huvudstadsregionen tillgång till klient- och patientdata i realtid och detta snabbar upp och förbättrar servicen. Såväl tidsbeställningar, möjligheterna till elektronisk ärendehantering som kontakthållningar blir även lättare. För de anställda inom social- och hälsovården blir arbetet effektivare och de sparar tid när all information finns i samma system”, säger Välimäki.

Med hjälp av det gemensamma systemet för social- och hälsovården kan man kostnadseffektivt och på klienternas villkor utveckla gemensamma verksamhetssätt. Man kan själv anpassa det nya systemet vilket gör det möjligt att flexibelt genomföra till exempel nya vård- och servicemetoder. Detta leder till att vården och servicen blir ännu bättre och tryggare än tidigare.

De övriga kommunerna i HNS-området kan valfritt ansluta sig som användare till systemet under de följande fyra åren. Externa parter av vilka kommunerna och HNS köper tjänster inom social- och hälsovården kan till exempel använda systemet via en särskild, för tjänsteleverantörer avsedd elektronisk ärendekanal.

Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, HNS och KL kuntahankinnat Oy beslutar om upphandlingen i månadsskiftet augusti–september. Avtalet med den blivande leverantören undertecknas i november, efter beslutsomgången. Ansvaret för projektledningen överförs under hösten till aktiebolaget Oy Apotti Ab, som grundats tidigare och i fortsättningen producerar klient- och patientdatasystemets tjänster för sina ägare (i inledningsskedet Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda och HNS).

Mer information:
projektdirektör Hannu Välimäki, tfn 040 196 6311


Tillbaka till rubrikerna