Valikko

rss Nyheter

08.05.2018

Enkät om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänser i Nyländska kommuner

Nyland 2019 är Nylands landskapsförbunds projekt med uppgift att förbereda genomförandet av vård- och landskapsreformen i Nyland. 

Att garantera tillgängligheten till svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i Nyland är en viktig målsättning för projektet. För att få ta del av dina erfarenheter och synpunkter har vi skapat ett frågeformulär om social- och hälsovården i Nyland. Vi hoppas att du också delar med dig av dina ideér och tankar om hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna samt tillgängligheten till dem borde utvecklas i landskapet Nyland.

Du kommer åt frågeformuläret genom att klicka på länken nedan:
Enkät om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster

Det tar dig bara några minuter att svara på frågorna och bland dem som svarat lottar vi ut 10 biobiljetter! Var vänlig och svara senast söndagen den 13.5.
Enkäten genomförs i samarbete med Innolink.
Dina synpunkter är viktiga för oss!

Bästa hälsningar,
Nyland 2019 och Nylands förbund.
Christina Gestrin och Säde Pitkänen
Utredningspersoner för den svenskspråkiga servicen i projektet Nyland 2019

Tillbaka till rubrikerna