Valikko

rss Nyheter

26.04.2018

Enkät om social- och hälsovården i Nyland


Bästa svenskspråkiga nylänning!


Nyland 2019 är Nylands landskapsförbunds projekt med uppgift att förbereda genomförandet av vård- och landskapsreformen i Nyland.
Att garantera tillgängligheten till svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i Nyland är en viktig målsättning för projektet. För att få ta del av dina erfarenheter och synpunkter har vi skapat ett frågeformulär om social- och hälsovården i Nyland. Vi hoppas att du också delar med dig av dina ideér och tankar om hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna samt tillgängligheten till dem borde utvecklas i landskapet Nyland.
Du kommer åt frågeformuläret genom att klicka på länken nedan:

https://research.innolink.fi/tutkimus/uudenmaan_liitto/181/

Det tar dig bara några minuter att svara på frågorna och bland dem som svarat lottar vi ut 10 biobiljetter!
Var vänlig och svara senast söndagen den 13.5.
Enkäten genomförs i samarbete med Innolink.

Dina synpunkter är viktiga för oss!


Nyland 2019
Nylands förbund


Tillbaka till rubrikerna