Valikko

rss Nyheter

24.04.2015

Elektronisk hälsogranskning och hälsocoaching startar i maj

Grankulla tar i bruk den elektronisk hälsogranskning och hälsocoachingstjänsten i maj.

Det är fråga om en avgiftsfri nättjänst som hjälper en att förbättra sin hälsa. Ur tjänsten får man information om hur levnadsvanorna påverkar hälsan och välbefinnandet, livslängden och riskerna att insjukna i olika sjukdomar. Programmet frågar bl.a. efter ålder, vikt och allmänna indikatorer för hälsan såsom kolesterolvärden och blodtryck. Därtill kartlägger programmet frågor gällande t.ex. kostvanor, motion och stress.
På basen av resultaten får man en rapport som beskriver hälsotillståndet och visar på vilka områden man klarar sig bra och var det finns rum för förbättringar. Därtill kan man välja ett elektroniskt coachingprogram, vilket stöder i de nämnda processerna mm.

Den elektroniska hälsogranskningen och –coachingen är en tänst som produceras av Finska Läkarföreningen Duodecim.

Tillbaka till rubrikerna