Valikko

rss Nyheter

05.11.2015

Christoffer Masar föreslås väljas till stadsdirektör i Grankulla

Stadsstyrelsen i Grankulla behandlade valet av stadsdirektör på sitt möte den 4 november och beslutade enhälligt att föreslå att juris magister Christoffer Masar, 34, väljs till tjänsten som stadsdirektör fr.o.m. 1.1.2016.

Förslaget motiveras bl.a. med att Christoffer Masar på basis av sin examen och de ytterligare studier han slutfört samt sin mångsidiga arbetserfarenhet inom kommunalförvaltningen och sina utmärkta kunskaper i finska och svenska har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta stadsdirektörstjänsten.

Fullmäktige beslutar om valet vid sitt möte den 16 november.

Fullmäktiges föredragning: http://www2.kauniainen.fi/dynasty/swe/kokous/20152273.HTM

Stadsstyrelsens beredning >  4.11.2015 ärende 11


Tillbaka till rubrikerna