Valikko

rss Nyheter

13.03.2015

Biophilia - kreativ undervisningsmetod genom nordiskt samarbete - pilotprojekt i Grankulla

Biophilia – en kreativ undervisningsmetod genom nordiskt samarbete, med utgångspunkt i Björks appbaserade multimediaverk

 Biophilia är ett omfattande projekt för utveckling av undervisningen, som kombinerar konst och vetenskap på ett nytt, innovativt sätt med hjälp av teknologi. Finland deltar i Biophilia-projektet som startas samtidigt i de nordiska länderna år 2015. Projektet är isländskt till sitt ursprung och har sin utgångspunkt i Biophilia, ett appbaserat multimediaverk av den isländska artisten Björk.

 Vad är Biophilia?

Biophilia är ett omfattande projekt för utveckling av undervisningen. Projektets utgångspunkt är att utnyttja kreativiteten som en undervisnings- och forskningsmetod genom att förena naturvetenskaper, musik och teknologi på ett innovativt sätt. Ämnet är även aktuellt med tanke på ändringarna i grundskolornas läroplaner eftersom ett av Biophilias specifika mål är att främja kunskap, teknologi och kreativitet som helhet genom ett tvärvetenskapligt grepp som överskrider gränserna mellan årsklasser, läroämnen och kunskapsnivåer.

 

Björk och projektets utbildare

Biophilia är ursprungligen ett Ipad-baserat multimediaverk av den isländska sångartisten Björk. På hösten 2014 införlivades verket med samlingarna vid MoMA, museet för modern konst i New York. Arbetet med att utveckla Biophilia till ett inlärningsredskap inleddes redan år 2011 i samarbete med staden Reykjavik och Islands universitet. Islands regering har tillsammans med Islands universitet fortsatt att föra projektet vidare genom att utveckla Biophilia som redskap i samarbete med forskare, konstnärer och lärare från de nordiska länderna. Esko Valtaoja, professor i rymdastronomi vid Åbo universitet, har deltagit från Finland.

 

inom konst och kultur kommer till Finland från Island för att hålla workshopen. Av de tre har  Curver Thorodssen och Adda Runa Valdimarsdóttir  medverkat i Biophilia-projektet och samarbetat med Björk ända från början. Särskilt har Curver Thoroddsen, som själv är musikpedagog och performanceartist, arbetat som Björks högra hand och är således väl rustad att redogöra för Björks artistiska vision bakom Biophilia och projektets pedagogiska tankesätt.

 

Biophilia i Finland

Projektets värd i Finland är Grankulla stad. Projektet förverkligas i två lågstadier i Grankulla, Granhultsskolan och Mäntymäkiskolan, samt i det finskspråkiga lågstadiet i Kvarnbäcken i Helsingfors. Projektets samarbetspartners är Grankulla musikinstitut och Helsingfors pop & jazzkonservatorium. Dessutom kommer projektet också att förverkligas under Martin Wegelius-institutets huvudkurs i Karis i samarbete med Heureka, Finlands vetenskapscenter.

 

Projektets huvudfinansiärer är Nordiska ministerrådet och kultur- och undervisningsministeriet på Island. Utbildningsstyrelsen har inbjudit de läroinrättningar som medverkar i pilotprojektet i Finland.


Den första workshopen

för undervisningspersonal i Finland ordnas torsdagen 26.3 kl. 9–16 i Nya Paviljongen i Grankulla (Västra Skolstigen 3). Den isländska artisten Björks högra hand, Curver Thorodssen, är en av utbildarna.

  • Tid: torsdag 26.3.2015 kl. 9.00–16.00
  • Plats: Nya Paviljongen, Västra Skolstigen 3, 02700 Grankulla
  • Representanter för medierna är välkomna att delta kl. 9–11.
  • Bokning av intervjuer sker separat, kontakta Satu Roberg.

 

Ytterligare information och förfrågningar:    

Satu Roberg

Biophilia Finland Project Manager

satu.roberg@kaumo.fi tfn 040 506 4923.


Tillbaka till rubrikerna