Valikko

rss Nyheter

07.04.2016

Beredningen av en separat lösning för huvudstadsregionen inleds

Vid sitt möte idag beslutade stadsdirektörerna för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla att inleda beredningen av en separat lösning för huvudstadsregionen i enlighet med regeringens riktlinjer för reformeringen av social- och hälsovården samt regionförvaltningsreformen. Stadsdirektörerna godkände vid sitt möte en gemensam promemoria som utgångspunkt för den fortsatta beredningen av den separata lösningen.

Beredningen fortsätter i städernas gemensamma arbetsgrupper. Särskilda arbetsgrupper kommer att bereda förslag om finansierings-, social- och hälsovårds-, arbetskrafts-, näringslivs-, och invandrartjänster. En uppföljningsgrupp som består av företrädare för städernas personal ska också tillsättas för den fortsatta beredningen.

Promemorian för stadsdirektörernas möte finns i bilagan nedan:

PKS muistio_svenska (pdf) (237.5 KB)


Närmare information

  • Stadsdirektör Jussi Pajunen, Helsingfors stad, tfn 050 310 4664
  • Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo stad, tfn 046 877 3953
  • Stadsdirektör Kari Nenonen, Vanda stad, tfn 050 62316
  • Stadsdirektör Christoffer Masar, Grankulla stad, tfn 050 411 0163

Tillbaka till rubrikerna