Valikko

rss Nyheter

15.12.2015

Antagning av elever från grannkommunerna till åk 1 och 7 hösten 2016

Den svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkände på sitt möte 10.12.2015 principen med ett maximiantal för eleverna i årskurserna 1 och 7 inom den grundläggande utbildningen på svenska. Maximiantal elever är 57 i åk 1 och 114 i åk 7 läsåret 2016-17.

Därtill godkändes grunderna för den sekundära elevantagningen till årskurs 1 och 7 enligt följande tre principer:
  • Den som har deltagit i avgiftsfri kommunal förskoleundervisning i Grankulla kan välja att gå i årskurs 1 i Granhultsskolan och den som har avslutat årskurs 6 i Granhultsskolan kan välja att gå i årskurs 7 i Hagelstamska skolan.
  • Den som har ett syskon som är elev i årskurs 1-8 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla. Syskonprincipen tillämpas inte om sökandens syskon går på den sista årskursen (9) inom den grundläggande utbildningen då ansökan görs.
  • Kriterierna tillämpas i nämnd ordning. Efter att kriterierna i pkt 1-2 tillämpats avgör lotten ifall det finns fler ansökningar från andra kommuner än kvarstående platser.


Läs protokollet här > 10.12.2015 ärende 94
 


Tillbaka till rubrikerna