Valikko

rss Nyheter

19.01.2017

Ansökningar om bostad i Villa Viola tas emot från början av februari

Ett nytt flervåningshus med hyresbostäder blir färdigt på Brandkårsgränden nära servicecentret Villa Breda i juli 2017. Ansökningsprocessen för bostäderna inleds i början av februari 2017. En länk till Kiinteistö-Tahkola kommer att läggas upp på stadens webbplats. Länken går till fastighetsföretagets webbplats, där det finns en elektronisk ansökningsblankett. Ansökningarna ska primärt lämnas in på den elektroniska blanketten, men man kan också skriva ut blanketten på papper och skicka den per post till Kiinteistö-Tahkola/Sampo Ylikulju, Hallonnäsgränd 4 E, 00210 Helsingfors.

Ansökningsblanketterna med anvisningar samt övrigt material läggs upp på stadens webbplats under början av februari. Man kan inte ansöka om de här bostäderna på stadens sedvanliga ansökningsblankett för hyresbostäder, och ansökningsblanketterna delas inte ut i stadshusets info eller socialbyrån.

Bostäderna som nu kan sökas är följande: 9 st. ettor, 16 st. tvåor och 3 st. treor. Lägenheterna är rökfria och medelhyran för en bostadslägenhet är 18,00 euro/m²/mån. Närmare uppgifter om de olika bostädernas storlek och hyra, hyresvillkor mm. fås först till slutet av januari från byggherren och den blivande disponentbyrån, så tyvärr kunde en utförlig presentation inte fås med i denna upplaga av tidningen.

Bostäderna är anpassade för personer med funktionshinder och invånarna väljs utgående från de sökandes bostadsbehov, tillgångar och inkomster. Bostäderna ligger nära servicecentret och prioritet ges åt pensionärer, äldre personer och personer i behov av handikappanpassad bostad som är bosatta i Grankulla.

Mer information: chefen för servicecentret Marianne Ekholm: marianne.ekholm@grankulla.fi eller tfn 09 5056 457.


Tillbaka till rubrikerna