Valikko

Hjälp med att hitta sysselsättning


Vill du ha information om arbetssökning eller hjälp med att hitta jobb och alternativa inkörsportar till arbetslivet? Har du blivit arbetslös och letar efter nya karriärstigar eller arbetsmöjligheter? Eller har du redan varit arbetslös en tid och söker efter nya idéer eller hjälp med att komma in i arbetslivet igen?

När du blir arbetslös ska du genast anmäla dig hos TE-byrån som arbetslös arbetssökande. TE-byrån hänvisar dig vid behov till servicecentret för arbetskraft i Esbo.

Ytterligare information

TE-byråns webbplats för arbetssökande