Valikko

Kungörelser

23.11.2015

Vägplan för förbättring av Åboleden

Trafikverket har genom sitt beslut LIVI/4731/04.01.01/2015 godkänt vägplanen för förbättring av Riksväg 1 (Åboleden) vid Kyrkträsk i Esbo och Grankulla.

Beslutet och de handlingar som ligger till grund för det samt besvärsanvisningar är framlagda under 30 dagar, 24.11.2015–23.12.2015, på anslagstavlan i stadshuset i Grankulla (Grankullavägen 10) under tjänstetid kl. 8.00–15.45.

Närmare upplysningar: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Mira Aaltonen, tfn 0295 026 290

Grankulla 24.11.2015 Samhällstekniska nämnden

Trafikverkets kungörelser:
Vt1 Tiesuunnitelman hyväksymispäätös (pdf) (3.5 MB)
Vt1 LIVI hyväksymispäätös 4731_04 01 01_2015 (pdf) (726 KB)


Tillbaka till rubrikerna