Valikko

Kungörelser

19.02.2018

Utkast till Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2018-2012

UTKAST TILL ESBO OCH GRANKULLAS HANDLINGSPLAN FÖR BULLERBEKÄMPNING FÖR ÅREN 2018-2022 I ENLIGHET MED EU:S DIREKTIV OM OMGIVNINGSBULLER

Utkastet till Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2018-2022 har färdigställts. I utkastet till planen föreslår man åtgärder för att minska olägenheter orsakade av trafikbuller, tidtabell samt ansvarig instans för genomförandet av åtgärderna. Planen baserar sig på bullerutredningarna för Esbo och Grankulla som färdigställdes år 2017 i enlighet med  EU:s direktiv om omgivningsbuller.

Planutkastet kan ses via Grankullas webbsidor r samt på anslagstavlan i Grankulla stadshus, Grankullavägen 10 under tiden 19.2- 31.3.2018. Under denna tid har invånarna möjlighet att framföra sina åsikter per e-mail till adressen registratur@grankulla.fi eller per post till adressen Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla. Märk åsikten med diarienumret 157/11.03.01/2015.

Den slutliga planen färdigställs under sommaren 2018. Tilläggsuppgifter fr.o.m. 27.2.2018, miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, tfn 050-323 6269 eller agb@grankulla.fi.

Utkastet finns för tillfället tyvärr endast på finska.

Miljöenheten

Espoon_ja_Kauniaisten_meluntorjunnan_toimintasuunnitelma_2018-2022_LUONNOS (pdf) (1.9 MB)Tillbaka till rubrikerna