Valikko

Kungörelser

07.06.2017

Tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § (slalombacken), grannehörande

Grankulla stads idrottstjänster har ansökt om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § för deponering av rena jordmassor i slalombackens nedre del samt för att installera partier med konstgräs under hisslinjerna vid adressen Petasvägen 10.

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda. Ansökningarna med bilagor är framlagda till påseende under tjänstetid hos miljöenheten, Grankullavägen 10 samt på denna sida.

Eventuella anmärkningar skall lämnas skriftligen eller per epost till stadens registratur senast den 16.6.2017. Postadress: Grankulla stad, registratur, PB 52, 02701 Grankulla, e-post: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Grankullavägen 10.

Närmare information: kultur- och fritidschef Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn 050-366 4251 fornamn.efternamn@grankulla.fi

Miljöenheten

Ansökningsblankett  >
Situationsplan  >
Tvärsnittsritning  >

Tillbaka till rubrikerna