Valikko

Kungörelser

24.03.2015

Riksdagsvalet 19.4.2015

Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare, som senast på valdagen fyller 18 år.

Befolkningsregistercentralen sänder senast 26.3.2015 ett meddelandekort till de röstberättigade vilkas adress är känd.

Den röstande är skyldig att vid röstningen styrka sin identitet. Åt den som saknar ett identitetsbevis som behövs vid röstningen kan polisen utfärda ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att han eller hon ska kunna rösta. För kortet behövs två passfoton.

Vallokal på valdagen

Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2.  Vallokalen är indelad i separata utrymmen för de olika röstningsområdena (1–3).  Röstningen sker på valdagen 19.4.2015 kl. 9–20.

Förhandsröstning

På förhand kan man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, antingen i Finland eller utomlands (förteckning på adressen www.vaalit.fi).

Förhandsröstningen inleds i Finland onsdagen 8.4.2015 och avslutas tisdagen 14.4.2015.

I Grankulla kan man rösta på förhand på postkontoret (Tunnelvägen 4) onsdag till fredag 8-10.4.2015 kl. 9-18, lördagen 11.4.2015 kl. 10-16, söndagen 12.4.2015 kl. 12-16 samt måndag till tisdag 13-14.4.2015 kl. 9-20.

Hemmaröstning
En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Hemmaröstningen inleds onsdagen 8.4.2015 och avslutas tisdagen 14.4.2015.

Anmälan till hemmaröstning görs senast tisdagen 7.4.2015 före kl. 16 antingen skriftligt eller per telefon (kl. 8–16):
- Telefon: (09) 5056 751, 5056 239, 5056 247 eller 50561.
- Adress: Grankulla stad, centralvalnämnden, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.
- E-post: registratur@grankulla.fi
- Telefax: (09) 5056 535.


Grankulla 24.3.2015
CENTRALVALNÄMNDEN

Tillbaka till rubrikerna