Valikko

Kungörelser

14.12.2017

Presidentvalet år 2018

Grankulla stad

Presidentvalet år 2018


Tidpunkt

Valet av republikens president förrättas på söndagen den 28.1.2018. Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de avgivna rösterna förrättas ett nytt val söndagen den 11.2.2018.

Rösträtt

Röstberättigad i valet är varje finsk medborgare som senast 28.1.2018 fyller 18 år.

Befolkningsregistercentralen sänder ett meddelandekort senast 4.1.2018 till de röstberättigade vars adress är känd.

Den röstande är skyldig att vid röstningen styrka sin identitet. Åt den som saknar ett identitetsbevis som behövs vid röstningen kan polisen utfärda ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att han eller hon ska kunna rösta. För kortet behövs två passfoton.

Valdagens vallokal

Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2. Vallokalen är indelad i separata utrymmen för de olika röstningsområdena (1–3). Röstningen sker på valdagen 28.1.2018 och vid det eventuella andra valet 11.2.2018 kl. 9–20.

Förhandsröstning

På förhand kan man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, antingen i Finland eller utomlands (förteckning på adressen www.vaalit.fi).

Förhandsröstningen inleds i Finland onsdagen den 17.1.2018 och avslutas tisdagen den 23.1.2018. Förhandsröstningen vid det eventuella andra valet ordnas i Finland 31.1.–6.2.2018.

I Grankulla kan man rösta på förhand i stadshuset (Grankullavägen 10) under förhandsröstningsperioderna onsdag till torsdag kl. 10–20, på fredag kl. 10–17, på veckoslutet kl. 10–14 och på måndag till tisdag kl. 10–20.

Hemmaröstning

En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret antecknats som hens hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Hemmaröstningen inleds onsdagen den 17.1.2018 och avslutas tisdagen den 23.1.2018. Hemmaröstningen vid det eventuella andra valet ordnas 31.1.–6.2.2018.

Anmälan till hemmaröstning ska göras skriftligen eller per telefon kl. 8–16 beträffande det första valet senast tisdagen den 16.1.2018 före kl. 16 och beträffande det andra valet, ifall man inte anmält sig redan i samband med det första valet, senast tisdagen den 30.1.2018 före kl. 16:
Telefon: 050 354 0121, 050 4110 754, 050 4110 756 eller (09) 50561.
Adress: Grankulla stad, centralvalnämnden, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.
E-post: registratur@grankulla.fi

Telefax: 09 5056 535.


I Grankulla 14.12.2017

CENTRALVALNÄMNDEN


Tillbaka till rubrikerna