Valikko

Kungörelser

27.02.2018

Nylandsplanen 2050 - beredningsmaterialet framlagt på nätet

nylandsplanen 2050
Mer information om Nylandsplanen och beredningsmaterialet finns på Nylands förbunds webbplats www.uudenmaanliitto.fi/nylandsplanen


Lisätietoja Uusimaa-kaavasta ja sen valmisteluaineistosta saa Uudenmaan liiton verkkosivuilta www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa-kaava


Tillbaka till rubrikerna