Kungörelser

11.01.2018

Inskrivning av elever

Inskrivning av de elever som på hösten 2018 börjar sin skolgång i åk 1 sker onsdagen den 31 januari kl. 8-10 och kl. 17-19 i Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23.

Fullgörande av läroplikten inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sju år. Alla barn födda 2011 ska anmälas, även om de söker till en skola i en annan kommun eller till en skola med intensifierad undervisning. Ansökan om skolgång i en annan kommun eller i en skola med intensifierad undervisning riktas till undervisningschefen.

Närmare upplysningar ger rektor Catharina Sunesdotter tfn 050 414 8305.

Grankulla 11.1.2018
Svenskspråkiga skolväsendet

Tillbaka till rubrikerna