Valikko

Kungörelser

11.01.2016

Inskrivning av elever

Inskrivning av de elever som på hösten 2016 börjar sin skolgång i åk 1 försiggår onsdagen 3 februari 2015 kl. 8.00–10.00 och 17.00–19.00 i Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23.

Fullgörande av läroplikten inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sju år. Alla barn födda 2009 ska anmälas, även om de söker till en skola i en annan kommun eller till en skola med intensifierad undervisning. Ansökan om skolgång i en annan kommun eller i en skola med intensifierad undervisning riktas till undervisningschefen.

Närmare upplysningar ger rektor Anders Rosenqvist vid Granhultsskolan, tfn (09) 5056 325.


Grankulla 11.1.2016  Svenska  nämnden för undervisning och småbarnsfostran i Grankulla

Tillbaka till rubrikerna