Valikko

Kungörelser

05.09.2016

Hörande gällande fortsättninganmälan gjord i enlighet med miljöskyddslagens 118 §

Hörande av grannar samt övriga behöriga gällande fortsättninganmälan gjord i enlighet med miljöskyddslagens 118 § (tillfällig verksamhet som ger upphov till speciellt störande buller eller skakningar).

NCC Rakennus har i enlighet med miljöskyddslagens 118 § lämnat in en fortsättningsanmälan om tillfällig verksamhet som ger upphov till speciellt störande buller eller skakningar vid adressen Sportvägen 9, 11,13 och 15, 02700 Grankullla.

Miljövårdsmyndigheten har 18.3.2016 gjort ett beslut angående en anmälan gällande dylika arbeten på plats som kommer att utföras under tiden 1.4 - 30.9.2016. Sökande har dock i augusti lämnat in en fortsättningsanmälan för dylika arbeten under tiden 1.10 -23.12.2016.
 
I enlighet med fortsättningsansökan kommer man i samband med en större VVS sanering på fastigheten att utföra arbeten som tillfälligt  kan ge upphov till speciellt störande buller eller skakningar ( brytningsarbeten och bergsborrning)

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadens registratur senast den 19.9.2016.

Postadress: Grankulla stad/registratur, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Grankullavägen 10.

Den ifrågavarande anmälan finns till påseende vid stadens miljöenhet. Grankullavägen 10, 2 vån.

Tillbaka till rubrikerna