Valikko

Kungörelser

Hörande gällande anmälan gjord i enlighet med miljöskyddslagens 118 §

E.M Pekkinen Oy har i enlighet med miljöskyddslagens 118 § lämnat in en anmälan om tillfällig verksamhet som ger upphov till speciellt störande buller eller skakningar vid följande områden: Vita Bandets väg, Stationsvägen, Elinastigen, Stenbergsvägen, Tallbackavägen, Idrottsvägen, Sportvägen, Bredavägen, Bredagränden.
 
HRM bygger ny vattenförsörjningslinje i Grankulla vid ovannämnda områden och kommer under tiden 13.1 - 29.9.2017 att  utföra arbeten som tillfälligt  kan ge upphov till speciellt störande buller eller skakningar ( brytningsarbeten och bergsborrning). Arbetena kommer att genomföras må-fre kl. 07.00-18.00.

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadens registratur senast den 26.1.2017. Postadress: Grankulla stad/registratur, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: regi-stratur@grankulla.fi, besöksadress: Grankullavägen 10.

E.M. Pekkinen OY:s kontaktperson: Jarmo Pesu tfn 050-501 7127

Anmälningsdokument: Bulleranmälan_EM Pekkinen Oy (pdf) (94.2 KB)
Kartbilaga_ HRM tunnel (pdf) (1.8 MB)

Miljöenheten


Tillbaka till rubrikerna